T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Bursa Eğitim Merkezi

06.09.2017

Sınav İlanı

İ L A N

 

                                                                          

İlgi   :  Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği.

 

Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzde münhal bulunan ve aşağıda unvanı, kadro derecesi belirtilen kadroya  Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca uygulamalı sınavla naklen eleman alınacaktır.

 

Adayların Şoför olarak atanabilmek için;

 

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki şartları taşıması.

 

2- En az Lise veya dengi okul mezunu olması.

 

3- En az  (B)  sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

 

4-Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış ve halen Başkanlık teşkilatında çalışıyor olması.

 

Adaylardan bu şartları taşıyanların, 22.09.2017 tarihi mesai bitimine kadar dilekçe ile birlikte Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

Müracaat edenlerin uygulamalı sınavı, 25.09.2017 tarihinde saat 10:00 da Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzde yapılacaktır.

 

İlgililere duyurulur.  

MÜNHAL

KADRONUN YERİ

UNVANI

SINIFI

DERECESİ

ADEDİ

Bursa Eğitim Merkezi Müdürlüğü

Şoför

GİH

9

1