18.01.2014

Dr. Muhammed COŞKUN

12.02.1980 yılında Erzurum’da doğdu. İlkokulu Erzurum/Merkez Mecidiye İlkokulunda okudu. Erzurum/Merkez Gaziler Kur’an Kursunda hafızlığını tamamladı. 1992 yılında İstanbul’a geldi ve Beyoğlu Abdüsselam Kur’an Kursunda hafızlık yarışmalarına hazırlandı. 1992-1999 yılları arasında yurtiçi ve yurtdışında çeşitli hafızlık yarışmalarında farklı dereceler aldı. (1995 yılında Mısır’da Uluslararası Hafızlık Yarışması’nda otuz cüz kategorisinde ülkemizi temsil etti.1996 yılında İran İslam Cumhuriyeti Kültür Müsteşarlığı ve MGV’nin ortak düzenlediği Uluslararası Hafızlık Yarışmasında birinci oldu. 1998 yılında İmam Hatip Liseleri arası Marmara Bölgesi birincisi ve Türkiye üçüncüsü oldu. Ayrıca çeşitli vakıflar ve belediyelerin düzenlediği yarışmalarda farklı dereceler aldı) Ortaokul ve liseyi Eyüp İmam-Hatip Lisesi’nde okudu. 2004 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Temel İslam Bilimleri Tefsir Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 2018 yılında Marmara Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Bölümünde “Mushaf Basımına Yansıyan Yönüyle Secâvendî’nin Vakf Sisteminin Yeniden Okunması Eleştiriler – Teklifler” isimli teziyle Doktor oldu. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Kamu Yönetimi bölümü mezunudur.

Memuriyete 2004 yılında Çorum’da imam-hatip olarak başladı. 2005’te Sakarya/Geyve’de imam-hatip olarak bir yıldan fazla görev yaptı. 2006 yılında İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nde ihtisas eğitimine başladı ve 2009’da mezun oldu. Haseki’den mezun olduktan sonra bir yıl İstanbul/Kartal’da imam-hatip olarak görev yaptı. 2010’da Tekirdağ Eğitim Merkezi’ne Eğitim Görevlisi olarak atandı ve iki yıl bu görevde bulundu. 2012’de DİB Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’na Müfettiş Yardımcısı olarak atandı. Bir süre bu görevde bulunduktan sonra 2013 yılında kendi tercihiyle yeniden Tekirdağ Eğitim Merkezi’ne Eğitim Görevlisi olarak atandı. 01.01.2015 tarihinde Bursa Eğitim Merkezi’ne Müdür olarak atandı ve halen bu görevine devam etmektedir.

 

Çalışmaları:

A) Tezler:

1) Bereketzâde İsmail Hakkı’nın Envâr-ı Kur’an Tefsiri ve Diğer Tefsir Yazıları (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)

2) Kur’an-ı Kerim’de Hilafet ve Emanet Kavramı (2004, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Basılmamış Lisans Tezi) 

B) Sempozyum Tebliğleri:

1) Olağanüstü Haller ve Afet Durumlarında Din Hizmetleri ve Din Görevliliği, YECDER III. Ulusal Din Görevlileri Sempozyumu, İstanbul, 2012.

2) Mushaf Basımına Yansıyan Uygulama Farklılıkları Çerçevesinde Secâvendî’nin Vakf Sisteminin Yeniden Değerlendirilmesi - Vakf-ı Lâ (لا) Örneği, Uluslararası II. Kıraat Sempozyumu, İstanbul, 2017.

C) Yayımlanmamış Makaleler:

1) Muhammed Ali es-Sâbûnî’nin Ravâi’u’l- beyân fî tefsîr-i âyi’l- ahkâm mine’l- Kur’an Tefsiri Bağlamında Kafirlerle Dostluğun Yasaklanması (2005).

2) Ankebut Suresi 14. Ayetin Beydâvî, Nesefî ve Ebussuud’a Göre Tefsiri (2009).

3) Lokman Suresi 34. Ayet Bağlamında “Rahimlerde Olanı Yalnız Allah’ın Bilmesi” Meselesi Günümüzde Nasıl Anlaşılabilir? (2009).

4) Nisa Suresi 171. Ayet Bağlamında “Hz. İsa’nın Allah’ın Kelimesi Olması” Ve Kelam - Tekvin Sıfatları Arasındaki İlişki (2010).

5) Kur’an-ı Kerim’in İcaz Vecihlerinden Kur’an’da Lafız - Mana Münasebeti (2010).

6) Kur’an Tilavetinde Sık Yapılan Hatalar (2013).