17.08.2022

Hüsn-i Tilavet Kursu Duyurusu

Başkanlığımızca, özellikle Kur'an kursu ve cami hizmetlerini yürüten personelin bilgi ve becerilerini geliştirmek, Kur'an-ı Kerim tilavetinde görülen telaffuz hatalarını gidermek, Kur'an-ı Kerim'i güzel bir eda ile okumalarını sağlamak amacıyla, ilimizde görevli erkek/kadın personel arasından mülakat yoluyla seçilecekler için Bursa Dini İhtisas Merkezimizde 24 hafta süreli "Hüsn-i Tilavet Kursu" düzenlenmesi planlanmıştır.

 

Bu çerçevede;

1-Hüsn-i Tilavet kursu 19 Eylül 2022 tarihinde başlayacaktır.

2-Hüsn-i Tilavet kursunun ilk üç aylık dönemi sonunda ara sınav yapılacak, bu sınavda başarısız olanların kursla ilişkileri kesilecektir.

3-Kursa mahallinden (gündüzlü) katılacak imam-hatip ve müezzin-kayyımlar, öğle ve ikindi vakti görevlerinden muaf tutulacaklardır.

4-Kursa mahallinden (gündüzlü) katılacak kadın Kur'an kursu öğreticilerinin programları öğleden sonraları planlanacak, ders kredisi esas alınmak suretiyle gerektiğinde 6 aylık süre de uzatılabilecektir.

 

 

  1. HÜSN-İ TİLAVET KURSU SINAVINA ALINACAK PERSONELDE ARANAN ŞARTLAR:

 

1-İmam-hatip, müezzin-kayyım ve Kur'an kursu öğreticisi (hafızlık eğitiminde görev yapanlar hariç) unvanlarında fiilen çalışıyor olmak, (Talim ve Tashih-i Huruf Kurslarına katılmış olmak, hafız olmak tercih sebebidir.)

2-Hafızlık eğitiminde Kur'an kursu öğreticisi olarak çalışıyor olmamak,

3-Başkanlık teşkilatında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (A) bendi statüsünde kadrolu devlet memuru veya 4'üncü maddesinin (B) bendi statüsünde sözleşmeli olarak çalışıyor olmak,

4-Memuriyette adaylığı kaldırılmış veya 19 Eylül 2022 tarihine kadar kaldırılacak olmak,

5-4/B sözleşmeli statüde çalışmaya 19 Eylül 2021 tarihinden önce başlamış ve Mesleğe Hazırlık Eğitimine katılmış olmak,

6-Dini Musiki kabiliyeti olmak,

7-19 Eylül 2022 tarihinden itibaren 6 ay süreyle askerlikle (bedelli askerlik dahil) ilişkisi bulunmamak,

8-Kurs süresince yurtdışı, umre vb. sebeplerle kursa ara verme durumunda olmamak,

9-Daha önce Tashih-i Huruf, ihtisas, aşere,takrib, dini musiki kursuna katılmamış olmak.

10- Bursa İlinden sınava girmek isteyen adayların 26 Ağustos 2022 tarihine kadar bağlı bulundukları Müftülüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir. 

 

SINAV TARİHİ:

 Çevre İlçeler 31.08.2022 - 01.09.2022 saat: 09.00

Merkez gündüzlü bayan: 01.09.2022 saat: 13.00

Merkez gündüzlü erkekler: 02.09.2022 saat: 09.00

 

N O T: 01.09.2022 tarihinde Bursa Merkezden sınava katılacak Bayan Kur’an Kursu öğreticilerinden sınıf oluşmaması halinde merkezde görevli Erkek kursiyer adayları 2.09.2022 tarihinde sınava alınacaktır.